71 21 55 38 - 051

جشنواره ها

 

16 مگابیت - یک ساله - 60 گیگابایت

  • 16 مگابیت - یک ساله - 60 گیگابایت
ترافیک کل دوره 60 گیگابایت که به صورت 4 دوره سه ماهه و هر دوره 15 گیگابایت قابل استفاده می باشد. مانده ترافیک هر دوره در صورت عدم استفاده به دوره بعد منتقل نمی شود.

 

  • 16 مگابیت - پانزده ماهه - 90 گیگابایت

ترافیک کل دوره 90 گیگابایت که به صورت 3 دوره پنج ماهه و هر دوره 30 گیگابایت قابل استفاده می باشد. مانده ترافیک هر دوره در صورت عدم استفاده به دوره بعد منتقل نمی شود.

  • 16 مگابیت - هجده ماهه - 120 گیگابایت

ترافیک کل دوره 120 گیگابایت که به صورت 3 دوره شش ماهه و هر دوره 40 گیگابایت قابل استفاده می باشد. مانده ترافیک هر دوره در صورت عدم استفاده به دوره بعد منتقل نمی شود.

به اشتراک بگذارید!

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to BalatarinSubmit to Cloob
Top of Page